De Emaillekeizer Producten

Algemene voorwaarden - Emaille (straat)naamborden

1. Bestellen en betalen
U dient vooruit te betalen door overmaking van het totaalbedrag. Vermeld onder het betalingskenmerk de opgegeven tekst/cijfer en/of het bestelnummer.
 
2. Levertijd
Binnen twee maanden na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling verzonden.
Indien uw bestelling niet tijdig kan worden geleverd ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval kunt u kiezen tussen restitutie van het betaalde bedrag of nog even wachten.
 
3. Kleur
Aangezien de productie handmatig geschiedt, zijn kleine kleurafwijkingen niet uit te sluiten. Indien er sprake is van een rode of groene achtergrond, kunt u voor een kleurindruk de volgende Pantonenummers gebruiken: voor rood nummer 505 C, voor groen nummer 3308 C.
 
4. Reclame
U dient de geleverde zaken onverwijld te controleren op kwaliteit en kwantiteit. Het recht op reclame vervalt indien aan deze plicht niet is voldaan. Indien bij controle blijkt dat het geleverde niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen dient u daarvan onverwijld mondeling en daarna schriftelijk melding te maken bij de Emaillekeizer.
De termijn van reclame vervalt indien aan de verplichting in voorgaande zin niet is voldaan. Onverminderd het voorgaande vervalt het recht op reclame tien dagen nadat de betreffende zaken zijn geleverd.
  Website door Niet Hetzelfde WebDesign   Alle prijzen inclusief BTW